VIGO / VIGO G

Ladevorgang …

Bemessungsleistung

Lichtfarbe

 

Variante wählen

21.30922.0V001
LED KIT SP-VIGO 4000/G4000-HIT70W
SP.09 PROF 54W SKII 2200K/SYM/SPOT Details ansehen
21.30922.0V005
LED KIT SP-VIGO 4000/G4000-HIT150W
SP.09 PROF 62W SKII 4000K/SYM/SPOT Details ansehen
21.30922.0V004
LED KIT SP-VIGO 4000/G4000-HIT150W
SP.09 PROF 82W SKII 2200K/SYM/SPOT Details ansehen
21.30922.0V002
LED KIT SP-VIGO 4000/G4000-HIT70W
SP.09 PROF 42W SKII 4000K/SYM/SPOT Details ansehen
21.30922.0V006
LED KIT SP-VIGO 4000/G4000-HIT150W
SP.09 PROF 62W SKII 3000K/SYM/SPOT Details ansehen
21.30922.0V003
LED KIT SP-VIGO 4000/G4000-HIT70W
SP.09 PROF 42W SKII 3000K/SYM/SPOT Details ansehen
Ladevorgang …
Loading...