Hess GmbH Licht + Form

Välkommen

Tvärbanan Sundbyberg, SE - Sundbyberg

Project details

Tvärbanan i Sundbyberg sträcker sig via Landsvägen och binder samman Stockholms pendeltåg- och tunnelbanenät på tvären. På Sundbybergssträckan finns tvåhållplatser.
Vid planeringen av belysningsanläggning har hänsyn tagits till att platsen i Sundbyberg är en knutpunkt för kollektivtrafiken samt väl besökt ur ett kommersiellt perspektiv.
Beslutet att montera belysning på kontaktledningsstolparna grundade sig på att effektivisera ytorna och därav minimera antal stolpar i gaturummet.
Tanken med valet av armatur var att integrera belysning till tvärbanans ledningssystem, det har åstadkommits genom att välja en armatur som efterliknar en isolator på en kraftledning där uttrycket förstärks med det blåa släpljuset likt en ljusbåge på armaturens aluminiumringar.
Calida/Residenza med Vägoptik. 100 Watt,HIT G12 sockel.
Antal 26 stycken dubbelarmar.
Ljusdesign Bengt Larsson Syndbybergs Stad

Details

Product information

  • CALIDA

SE - Sundbyberg

center = auto, zoom = 5, type = terrain

59.3601159,17.9715853

Tvärbanan Sundbyberg
Landsvägen 35
17263 Sundbyberg

Hess GmbH Licht + Form

Välkommen